سیم لاکی بیکو پارس

سیم لاکی از جمله انواع سیم و کابل هایی است که به واسطه ی حجم عایق نازکی که دارند در سیم پیچی های ترانس ها و موتور ها به کار گرفته می شوند. در این مقاله در مورد این نوع سیم ها اطلاعاتی را ارائه می کنیم.

سیم لاکی از مجموعه ای از یک رشته سیم تشکیل شده است از جمله ویژگی های آن می توان به اینکه بر روی آن، لایه ای ظریف و نازک از عایق قرار گرفته است اشاره نمود. سیم لاکی از مس یا آلومینوم ساخته می شود. از جمله ویژگی دیگر این نوع سیم ها می توان به کمتر اشغال کردن فضا اشاره نمود.

کاربرد سیم لاکی با توجه به جنس مسی و آلومینیومی آن، این است که این نوع سیم بواسطه ی حجم عایق ظریف و نازکی که روی آن دارد، در سیم پیچی های موتور یا در سیم پیچی های ترانسفورماتور بسیار استفاده می شود، به همین دلیل این نوع سیم به سیم ترانس نیز معروف است. سیم های لاکی بواسطه ی سطح مقطع شان تقسیم بندی و شناخته می شوند که نمونه های آن در بازار ضخامت هایی در حدود ۰٫۰۵ تا ۶ میلی متر اندازه دارند که با توجه به میزان جریان عبوری از آن، می توان ضخامت سیم را مشخص کرد.

سیم لاکی از جمله انواع سیم و کابل هایی است که به واسطه ی حجم عایق نازکی که دارند در سیم پیچی های ترانس ها و موتور ها به کار گرفته می شوند. در این مقاله در مورد این نوع سیم ها اطلاعاتی را ارائه می کنیم.

سیم لاکی از مجموعه ای از یک رشته سیم تشکیل شده است از جمله ویژگی های آن می توان به اینکه بر روی آن، لایه ای ظریف و نازک از عایق قرار گرفته است اشاره نمود. سیم لاکی از مس یا آلومینوم ساخته می شود. از جمله ویژگی دیگر این نوع سیم ها می توان به کمتر اشغال کردن فضا اشاره نمود.

کاربرد سیم لاکی با توجه به جنس مسی و آلومینیومی آن، این است که این نوع سیم بواسطه ی حجم عایق ظریف و نازکی که روی آن دارد، در سیم پیچی های موتور یا در سیم پیچی های ترانسفورماتور بسیار استفاده می شود، به همین دلیل این نوع سیم به سیم ترانس نیز معروف است. سیم های لاکی بواسطه ی سطح مقطع شان تقسیم بندی و شناخته می شوند که نمونه های آن در بازار ضخامت هایی در حدود ۰٫۰۵ تا ۶ میلی متر اندازه دارند که با توجه به میزان جریان عبوری از آن، می توان ضخامت سیم را مشخص کرد.

کاتالوگ محصولات

فهرست